Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Acti iphone to day 16-02-2012

User Rating:  / 0

Connecting to secure server…
Authenticating
Requesting…
Authenticating
Retrieving cached info
Info:
iPhone 4 16GB Black (5.0.1)
IMEI: 012420008421618
Serial: 820320W1A4S
Out of Warranty: 2010-10-10
Sold to country: United Kingdom
Carrier: Orange United Kingdom
SIM-Lock Status: Unlocked
Done

Connecting to secure server…
Authenticating
Requesting…
Authenticating
Retrieving cached info
Info:
iPhone 4 32GB Black (5.0.1)
IMEI: 012535007811780
Serial: 87048EB1A4T
Out of Warranty: 
Sold to country: France
Carrier: SFR France
SIM-Lock Status: Unlocked
Done

Info:
iPhone 4S 32GB White (5.0)
IMEI: 012940008227764
Serial: DNPGG412DTDF
Limited Warranty: 2011-10-24 / 2012-10-23
Sold to country: United Kingdom
Carrier: Orange United Kingdom
SIM-Lock Status: Unlocked
Done

Lock Info

iPhone 4 16GB White (5.0)
IMEI: 012744008625351
Serial: 86125099DZZ
Limited Warranty: 2011-06-22 / 2012-06-21
Sold to country: South Korea
Carrier: KT Freetel Korea
SIM-Lock Status: Locked
Done

Unlocked Info

iPhone 4 16GB White (5.0)
IMEI: 012744008625351
Serial: 86125099DZZ
Limited Warranty: 2011-06-22 / 2012-06-21
Sold to country: South Korea
Carrier: SFR France
SIM-Lock Status: Unlocked
Done

Acti Ok IPhone 4S 16GB Black (5.0.1),Orange United Kingdom

User Rating:  / 1

iPhone 4S 16GB Black (5.0.1)
IMEI: 013033003169006
Serial: DNWGR279DTC0
Limited Warranty: 2011-12-05 / 2012-12-04
Sold to country: United Kingdom
Carrier: Orange United Kingdom
SIM-Lock Status: Unlocked

Acti Ok iPhone 4 16GB White (5.0) Korea

User Rating:  / 1

Lock Info

iPhone 4 16GB White (5.0)
IMEI: 012744008625351
Serial: 86125099DZZ
Limited Warranty: 2011-06-22 / 2012-06-21
Sold to country: South Korea
Carrier: KT Freetel Korea
SIM-Lock Status: Locked
Done

Unlocked Info

iPhone 4 16GB White (5.0)
IMEI: 012744008625351
Serial: 86125099DZZ
Limited Warranty: 2011-06-22 / 2012-06-21
Sold to country: South Korea
Carrier: SFR France
SIM-Lock Status: Unlocked
Done

 

 

Update Acti iphone 4 & 4s Hongkong

User Rating:  / 0

 New Update 15-02-2012

 

Acti iPhone 4 & 4s Lock to World hỗ trợ máy mang từ Hong kong về

  • Hong kong Network

Iphone 4 - 4S Smart Tone Mobile CommunicationChú ý:

Trước khi Oder bất kỳ 1 dịch vụ nào hãy chắc chắn rằng server có hỗ trợ cho modem của bạn và quốc gia - nhà mạng bán modem đó ra.
Server sẽ không hoàn phí cho những ai Oder không đúng nhà mạng - quốc gia - modem không được hỗ trợ trong bất kỳ trường hợp và lý do nào.
Chúng tôi chỉ đứng ra cung cấp cred cho các bạn và bảo đảm tín dụng chúng tôi đưa ra là hợp pháp. Mediatran Chỉ giải quyết vấn đề về tín dụng và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tín dụng chúng tôi bán cho bạn không sử dụng được trên server.